اخبار
چهارشنبه 28 تير 1396 نشست برنامه ریزی و تدارک ماشین های کاشت مخصوص کشت کلزا برای سال زراعی 97-96
نشست برنامه ریزی و تدارک ماشین های کاشت مخصوص کشت کلزا برای سال زراعی 97-96 با حضور رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، روسای گروه مکانیزاسیون زراعت، آزمون و تست ماشین های کشاورزی، فناوریهای نوین و جمعی از کارشناسان مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، نماینده دفتر طرح دانه های روغنی و شرکت های سازنده  و عرضه کننده ماشین های کشاورزی مخصوص کلزا، روز یکشنبه مورخ 25/4/96 در محل مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در کرج برگزارشد.
این نشست با توجه به اهمیت بحث اقتصاد مقاومتی و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در توسعه کشت دانه های روغنی و افزایش سطح زیر کشت کلزا در سال زراعی 97-96 و به منظور برنامه ریزی جهت تامین ماشین های کشت ویژه کلزا و شناسایی پتانسیل ها و توانمندی شرکت های تولید کننده و عرضه کننده برگزار و مقرر گردید.
-          شرکت های تولید و عرضه کننده کارنده ویژه کلزا ظرف سه روز پس از برگزار این جلسه نوع دستگاه، شرایط و وضعیت آزمون ، آنالیز قیمت و سایر مشخصات فنی را به مرکز اعلام نمایند.
-          مرکز توسعه مکانیزاسیون فراخوان تامین و تولید کارنده های ویژه کلزا را با لحاظ حداقل 2 سال گارانتی در سال جاری تمدید و در سامانه مرکز توسعه مکانیزاسیون درج نماید.
-          برقراری دوره های آموزشی و صدور گواهی آموزشی برای کاربران دستگاه های کارنده در تفاهم نامه طرح دانه های روغنی و عرضه کنندگان دستگاه ها منظور گردد
-          ماشین های کارنده ویژه کلزا و وضعیت موجودی و در حال تولید ماشین ها در کارخانجات مورد بازدید تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان مرکز توسعه مکانیزاسیون و دفتر دانه های روغنی قرار گرفته و وضعیت تست و آزمون ماشین ها نیز نهایی گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.