اخبار
سه شنبه 3 مرداد 1396 رشد 200 درصدی در تولید چغندرقند پاییزه کشور
علیرضا یزدانی مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد در سال زراعی جاری تا کنون بیش از 776 هزار تن چغندرقند پاییزه تحویل کارخانجات قند کشور گردیده که از این میزان حدود 93 هزار تن شکر تولید گردیده است.
وی اضافه نمود این میزان تولید چغندرقند پاییزه و شکر تولیدی نسبت به سال زراعی گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته است. این در حالی است که با اعمال روشهای مدیریت مزرعه، رعایت تاریخ کشت بهینه و استفاده از بذر مناسب و آموزش های لازم، متوسط عملکرد سال جاری چغندرقند پاییزه کشور به حدود 71 تن در هکتار رسیده که این متوسط تولید در سال گذشته 2/58 تن در هکتار بوده است.
در این راستا حمایت کارخانه های قند کشور نقش مهمی در توسعه کشت پاییزه چغندرقند داشته بطوریکه از سال 93 فقط سه کارخانه قند کشور در این امر فعال بودند ولی در سال جاری 9 کارخانه قند در این امر مشارکت نموده اند.
یزدانی اضافه کرد که با توجه به سیاست وزارت جهاد کشاورزی در راستای تغییر الگوی کشت محصولات زراعی، کشت پاییزه چغندرقند در بیش از 11 استان کشور که دارای شرایط آب و هوایی مناسب کشت این محصول هستند اجرایی شده و هدف از آن، افزایش بهره وری آب، افزایش ضریب خود اتکایی شکر، تولید پایدار و امنیت غذایی می باشد. از مزایای این کشت، صرفه جویی بیش از 40 درصدی در مصرف آب و استفاده بهینه از آب سبز - نزولات جوی- می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.