رسالت مدیریت حفظ نباتات

*اجرای خط مشی های سازمان حفظ نباتات در امر ردیابی ، شناسایی، مبارزه و کنترل در راستای حفظ محصولات کشاورزی از گزند آفات ، بیماریها وعلفهای هرز.

*اجرای برنامه کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت حفظ نباتات در راستای سیاست های ابلاغی کلی کشور.

* تدوین دستور العمل های پایش، ردیابی وکنترل ومبارزه با آفات و بیماری ها وعلفهای هرز.

*نظارت عالیه بر اقدامات بهداشت گیاهی به منظور کنترل آفات و بیماریهای قرنطینه ای براساس قانون حفظ نباتات کشور.

*نظارت عالیه بر واردات و صادرات محصولات کشاورزی و اندامهای گیاهی بمنظور جلوگیری از ورود آفات و بیماریهای قرنطینه ای.

* صدور مجوز جابجایی اندامهای گیاهی شامل ( بذر ، نهال و ...) که مشمول ضوابط قرنطینه ای باشند.

*تجزیه و تحلیل گزارشات و اطلاعات جمع آوری شده مربوط به آفات ، بیماریها و علف های هرز به منظور ارائه طرح ها و برنامه های لازم و ارسال به سازمان حفظ نباتات کشور.

* برآورد اعتبارات و فراهم آوردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت ردیابی ، پیشگیری و مبارزه با آفات استان و پیگیری آن.

* ارائه برنامه های آموزشی ، هدایت و راهنمایی کشاورزان و باغداران در خصوص آشنایی، پیشگیری و کنترل آفات ، بیماریها وعلفهای هرز.

* نظارت عالیه بر پست های قرنطینه ای سطح استان و بازرسی محصولات کشاورزی و اندام های گیاهی.

* هماهنگی و همکاری و تشکیل جلسات با سایر بخش ها و همچنین ارگانهای ذیربط در زمینه مسائل حفظ نباتات.

*ارائه و اجرای برنامه های توسعه و گسترش روشهای غیر شیمیایی ( بیولوژیک ، گیاهی و ....) و جایگزینی سموم کم خطر در مزارع و باغات الگویی.

*نظارت عالیه بر محصول استراتژیک گندم جهت کنترل آفات همگانی ( سن غلات) وبیماریها و علفهای هرز.

*نظارت عالیه بر اجرای طرح های مبارزه در مزارع و باغات جهت کنترل آفات عمومی.

* برنامه ریزی جهت استقرار مستمر شبکه های پیش آگاهی و مراقبت آفات با بکار گیری کارشناسان بخش دولتی و خصوصی.

*نظارت عالیه بر نهالستان های مجاز استان وصدور گواهی سلامت نهال.

*ساماندهی فروشگاههای سموم کشاورزی و نظارت عالیه بر ثبت اطلاعات خرید و فروش سموم از طریق سامانه اینترنتی مانیتورینگ.

* نظارت عالیه بر واردات ، صادرات محصولات کشاورزی ، انواع نهال و گلهای زینتی در پستهای قرنطینه ای.

* توسعه و حمایت از کلینیک های گیاه پزشکی بخش خصوصی و نظارت عالیه بر عملکرد آنها.

* نظارت عالیه بر کیفیت و کارایی سموم مصرفی در سطح استان.

* نظارت بر صدور مجوز واحدهای گیاه پزشکی صادره از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان .

* مطالعه برنامه های مدیریت کنترل آفات براساس مدیریت تلفیقی آفات و آفات قرنطینه ای.

* انجام سایر امور محوله ارجاعی از سوی مقام مافوق. 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/04
تعداد بازدید:
3046
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal