برنامه ریزی
ابلاغیه تسهیلات

ابلاغ دستورالعمل تسهیلات سرمایه در گردش کاشت،داشت برداشت کشت بهاره و پائیزه در سال 95
تسهیلات کشت، داشت و برداشت محصولات زراعی در سال 95
پیوست بانک کشاورزی سرمایه در گردش مورد نیاز کشت بهاره

دستور العمل مدیریت کنترل آفت سوسک گرده خوار کلزا
دستور العمل مدیریت بیماری های کلزا
دستور العمل مدیریت آفات کلزا
اطلاعیه تغذیه گیاهی و توصیه کودی مزارع کلزا
مدیریت تغذیه گیاه کلزا و گندم در شرایط تنش سرما
"دستور العمل تولید کلزا در اقلیم های مختلف کشور"
(سال زراعی 96-1395)


"دستور العمل فنی کشت نشایی کلزا به روش SRI"

"دستور العمل مصرف علفکش بوتیزان استار"
مزارع پایلوت حفظ نباتات کلزا و
"دستورالعمل کنترل و مبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع کلزا"

"دستور العمل مصرف بذور فرآوری شده کلزا"
(ضد عفونی شده با سم کروزر و گائوچو مزارع پایلوت حفظ نباتات کلزا و
"دستورالعمل کنترل و مبارزه شیمیایی با آفات مزارع کلزا"

دستور العمل کمک های فنی و اعتباری محصولات 1393
نامه های شماره 9479/700 مورخ 2/6/94 و همچنین نامه شماره 11755/700 مورخ 6/7/94

دستور العمل حمایت 1393
دستور العمل بانک
قرارداد عاملیت زراعی

مکاتبات مرتبط با دستور العمل طرح کمک های فنی و اعتباری محصولات زراعی 1393
نمونه های آزمون خاک
توزیع استانی مرحله سوم طرح کمک های فنی و اعتباری
توزیع استانی مرحله دوم
دستور العمل طرح کمک های فنی و اعتباری

دستور العمل شیوه پرداخت یارانه بذر 94
اصلاحیه دستور العمل پرداخت یارانه بذر (دانه های روغنی) سال زراعی94
ابلاغیه چغندر پاییزه

دستور العمل های مرتبط با دفاترمعاونت زراعت
دستورالعمل نظارت وکنترل عیار سنج کارخانه های قند
دستورالعمل اجرایی کیل گیریو برآورد عملکرد ریشه وشکردر هکتار
دستور العمل سورگوم
دستورالعمل مدیریت آفات و بیماری های کلزا
دستور العمل تولید دانه روغنی کلزا
دستورالعمل فنی کشت دانه روغنی گلرنگ
دستور العمل فنی کشت دانه روغنی گلرنگ دیم
دستور العمل تولید و کاشت نشاء پنبه
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/27
تعداد بازدید:
4486
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal