مقاله و گزارش
جدول روزانه رطوبت نسبی، سرعت باد و دمای استان های کشور(قابل استفاده برای رصد بیماری های گیاهان زراعی)میزان دما و رطوبت استانها در تاریخ 16/3/96

وضعیت تولید گندم و اقدامات طرح افزایش ضریب خود اتکایی گندم در برنامه های طرح اقتصاد مقاومتی در 3 سال فعالتی دولت تدبیر و امید در مقایسه با
سال های 91،90 و 92

مدیریت کنترل شته مومی کلزا
برش استانی توزیع بذر کلزا در سال زراعی 96-1395
جدول برش استانی توزیع بذور ارقام بهاره برنامه کشت کلزا در سال زراعی 96-1395
جدول توزیع استانی ارقام (OP) زمستانه کلزا مورد نیاز برنامه کشت سال زراعی 96-1395
جدول توزیع ارقام بهاره وارداتی کلزا در برنامه کشت سال زراعی 96-1395
جدول توزیع استانی زمستانه وارداتی کلزا در برنامه کشت سال زراعی 96-1395
فهرست شرکت های توزیع کننده بذر کلزا در سال زراعی 96-1395
برگزاری سومین دوره آموزشی تربیت مربیان بومی کشاورزی حفاظتی در مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان فارس تحت عنوان کشاورزی حفاظتی و سیستم های زراعی
(6 الی 7/2/95)

محتوای دوره آموزشی کشت نشائی چغندر قند(اصفهان-اسفند 94)
کارگاه آموزشی نشاء کاری
کارگاه آموزشی (بهینه سازی شیوه های کشت چغندر قند جهت صرفه جویی در مصرف آب)
کشت نشائی در زراعت چغندر قند (سابقه)
کشت نشائی در زراعت چغندر قند (اهداف)
روش های کشت نشائی
تهیه، آماده سازی و انتقال نشائی
ادوات تهیه و کشت
ارقام زود رس کشت نشائی
Picture1      Picture2       Picture3      Picture4       Picture5
محتوای آموزشی در دومین دوره از سری آموزش تربیت مربیان بومی کشاورزی حفاظتی(کرج-دیماه)
جایگاه و اهمیت کشاورزی حفاظتی
کشاورزی حفاظتی
Picture1
Picture2

محتوای آموزشی در اولین دوره از سری آموزش تربیت مربیان بومی کشاورزی حفاظتی(همدان- دیماه 94)
زیر شکن و کاربرد آن
عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در توسعه کشاورزی حفاظتی
مشکلات و توصیه دستاوردها در کشاورزی دیم کشور
عوامل کاهش دهنده پایداری تولید
کشاورزی حفاظتی یا انقلاب آبی در کشاورزی
عوامل تاثیر گذار در ظرفیت حاصلخیزی خاک ها
گردهمایی یکروزه کشاورزی حفاظتی(آبان ماه 94- همدان)
دوره آموزشی آشنایی با نحوه مدیریت آبیاری لوبیا (آبان 94- مرکزی)
به زراعی در لوبیا
آبیاری موضعی در کشت لوبیا
پراکنش،مشخصات عمومی، ارقام اصلاح شده لوبیا
به نژادی لوبیا
گردهمایی دو روزه دبیران کمیته کشاورزی حفاظتی (مهرماه-البرز)

دوره آموزشی ملی کشت پاییزه چغندر قند(مهرماه 94-فارس)
گزارش کشت چغندر قند پاییزه و تامین بذور مورد نیاز
مدیریت مزرعه چغندر قند پاییزه
مناطق مستعد و رقم های مناسب کشت پاییزه چغندر قند در ایران
دوره آموزشی تحت عنوان آشنایی با بهزراعی و معرفی ارقام سورگوم(شهریور94-یزد)
جایگاه و ارزش غذایی سورگوم در تغذیه دام وطیور
آفات، بیماری ها و کمبودها
کشت سورگوم در مناطق خشک و نیمه خشک
تاریخ به روزرسانی:
1396/04/31
تعداد بازدید:
490
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal